Sídlo:
A. Pietra 33
036 01
Martin

Konateľ:
Ing. Michal Okál

Telefón:
Kancelária: +421 43 4220 681
Mobil (konateľ): +421 905 702 865
E-mail: mokal@gaya.sk


IČO: 366 95 386
IČ DPH: SK 2022 275156
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s.
  Číslo účtu: 035 243 8508 / 0900

Elektroprojekty Martin, s.r.o., 2008
[optimalizované pre rozlíšenie 1024x768px]