Čo potrebujeme vedieť pre vypracovanie projektu NN prípojky ?
 • Pripravte si identifikačné a fakturačné údaje stavebníka - meno, adresu, telefónne a prípadne aj faxové číslo, alebo mailovú adresu, ak ide o firmu aj IČO a DIČ
 • Názov a miesto stavby ( súpisné číslo alebo číslo parcely ) a snímku z katastrálnej mapy ( pri znalosti parcelného čísla môže za poplatok zabezpečiť aj projektant )
 • Po určení bodu napojenia súhlas vlastníkov parciel, ktorých sa stavba NN prípojky dotýka
 • Umožniť obhliadku miesta stavby a napojenia projektantovi
 • Uviesť el. príkony hlavných spotrebičov napájaného objektu – najmä u elektrického vykurovania, elektrického ohrevu teplej úžitkovej vody, tepelného čerpadla, motorových spotrebičov, sauny, elektrického sporáku a p., prípadne môžete rovno uviesť veľkosť požadovaného ističa pred elektromerom
 • Máte požiadavku na dvojsadzbový odber ? ( tzv. nočný prúd ) – vhodný najmä pre elektrické vykurovanie, elektrické bojlere a tepelné čerpadlá – ak chcete vedieť bližšie informácie o cenách pre jednotlivé odbery od SSE a.s. kliknite SEM.
 • Chcete aby vaša prípojka slúžila aj na napojenie elektrických zariadení staveniska ( tzv. staveništná prípojka ) ? – zvyčajne doporučujeme riešenie s montážou jedno a trojfázovej zásuvky na zadnú stenu elektromerového rozvádzača, ktoré možno po ukončení výstavby využiť napr. na napojenie elektrickej kosačky, cirkulára a p.
 • Koľko vyhotovení potrebujete ? – zvyčajne odovzdávame projekt NN prípojky v 3 alebo 4 vyhotoveniach, ak sa vybavuje aj stavebné povolenie v 5 alebo 6 vyhotoveniach
 • Zaujíma Vás aká je približná cena projektu NN prípojky ? - závisí to od dĺžky prípojky a obtiažnosti napojenia. Pre jednoduché domové prípojky je cena zhruba 3000 Sk; navýši sa pri zvýšení nákladov na dopravu ( mimo mesto Martin ), pri požiadavke na vypracovanie rozpočtu ( resp. Výkazu – Výmer ), pri požiadavke na zabezpečeníie Vyjadrení ( SSE, plynári, vodári, telekomunikácie, ... ), pri potrebe navrhnúť betónový stožiar alebo priechod popod cestu, pri väčšej dĺžke prípojky ( nad 20 m ), ...
 • Aký je spôsob platby ? Zvyčajne sa platí v hotovosti pri prevzatí projektu. Podľa zváženia projektanta sa pri objednávke môže požadovať záloha až do výšky 50 % z ceny projektu.
 • Nerozumeli ste niektorému z týchto bodov ? Radi vám s tým pomôžeme. Kontaktujte nás.
«Späť
Elektroprojekty Martin s.r.o., 2008
[optimalizované pre rozlíšenie 1024x768px]