Kontakt

Štandardne nás zastihnete pondelok – piatok v čase 8:00-16:00
V prípade osobnej návštevy sa skúste vopred ohlásiť, aby sme náhodou neboli odcestovaní v teréne.

A D R E S A

A. Pietra 33
036 01
Martin

zodpovedný projektant
konateľ spoločnosti

Ing. Michal Okál
michal.okal@gmail.com
Tel: 0905 702 865

projektant
 

Ing. František Okál
of.epmartin@gmail.com
Tel: 0915 530 821

F A K T U R A Č N É    Ú D A J E

IČO : 36 613 908
IČ DPH : SK20 2220 5449
Banka : Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN : SK45 0900 0000 0003 5243 8508