Kto sme

– firma zameraná na elektroprojekciu a inžiniersku činnosť

– firma s viac ako 20 ročnými skúsenosťami z oblastí
kultúry, poľnohospodárstva, priemyslu, energetiky, zdravotníctva, občianskej sféry…

– inžinieri, ktorí chcú stále odborne rásť – vedomostne i prakticky

Čo robíme

– NN prípojky , bleskozvody
– silnoprúdové a slaboprúdové rozvody bytov a domov
– návrhy vonkajšieho osvetlenia objektov, plôch a ulíc
– stožiarové a blokové trafostanice
– vzdušné/podzemné NN/VN siete
– káblové nosné systémy
– inteligentné elektroinštalácie
– EPS a HSP
– elektroinštaláciu do zdravotníckych zariadení
– elektroinštaláciu do výbušných prostredí
– odborné konzultácie


AUTORIZÁCIA